Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

VAŠKO, Michaela. Pojetí podpory potenciálu rodin v nesnázích. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, roč. 20, č. 2, s. 97-116. ISSN 1213-6204.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1642356/Pojeti_podpory_potencialu_rodin_v_nesnazich.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.