Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Permanent Campaigning and Pitfalls of Proportional Representation with Fragile Parties. Elections and Party System in Czechia. In Astrid Lorenz and Hana Formánková. Czech Democracy in Crisis. 1st ed. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. s. 89-110. ISBN 978-3-030-40005-7. doi:10.1007/978-3-030-40006-4_5.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1649324/Permanent_Campaigning_and_Pitfalls_of_Proportional_Representation.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.