Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

SOURALOVÁ, Adéla a Michaela ŽÁKOVÁ. Pod jednou střechou : Třígenerační soužití v české společnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020. 263 s. Sociologická řada, sv. č. 19. ISBN 978-80-7325-498-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9588-2020.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1662257/Souralova-Pod_jednou_strechou.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.