Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

HAVLÍKOVÁ, Markéta a Petr KRIŠTUF. Stopy po použití na bronzových mečích z řeky Labe u Neratovic, okr. Mělník. Archeologie ve středních Čechách. Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2019, roč. 23, č. 1, s. 459-468. ISSN 1214-3553.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1668524/HavlikovaKristuf.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.