Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

ZOBAČ, Ondřej a Jiří SOPOUŠEK. Prediction of useability of the Sn-Sb-Zn alloys for lead-free soldering. In TANGER, s.r.o. Metal 2011 - 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, s.r.o., 2011. s. 166-171. ISBN 978-80-87294-22-2.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/940593/Priloha10_Metal2011.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.