Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

ŠKAPA, Radoslav. Vybrané aspekty chování spotřebitelů ve vztahu k reklamační politice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 183 s. Habilitační práce.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/971708/Habilitace_cela2standard.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.