Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

VANDERZIEL, Jeffrey Alan, Linda NEPIVODOVÁ, Lidia KYZLINKOVÁ, Jarmila FICTUMOVÁ a Věra VÉMOLOVÁ. Chci studovat angličtinu. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012. 183 s. ISBN 978-80-87474-43-3.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/979299/Chci_studovat_anglictinu.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.