Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

MACEK, Jakub. Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí. ProInflow: časopis pro informační vědy. 2012, roč. 4, č. 1, s. 1-15. ISSN 1804-2406.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/989918/Jakub_Macek_Nova_Media.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.