Masaryk University

Apply for Author Copy

česky | in English

HANÁK, Jakub. Výstavba veřejně prospěšných staveb - vybrané majetkoprávní aspekty (Construction of public buildings - proprietary aspects). In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Cofola 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 1287-1297, 10 pp. ISBN 978-80-210-5929-0.

You are about to send a request for the author's access to the following files.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1085874/D17599_1_.docx


kontrolní kód 
You must fill in your email, the reason for your request, and the verification code in order to send the request.