Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Julie VIAUX. Lexique des réseaux sociaux : étude franco-tcheque des emprunts a l’anglais et de leurs équivalents autochtones. In Alves, Ieda Maria; Mejri, Salah; Sablayrolles, Jean-François. Léxico. Sémantica lexical, neologia, empréstimo. Lexique : Sémantique lexicale, néologie, emprunt. São Paulo: Humanitas, 2019. s. 327-344. n/a. ISBN 978-85-7732-378-4.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1203773/parte_Alena.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.