Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Aktuální změny v legislativě České republiky týkající se sluchového postižení v oblasti zdravotnictví a sociální práce. In Beňo, P., Tarcsiová, D., Radková, L.. Komunikácia s pacientmi/klientmi s postihnutím sluchu. 2012. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. s. 216-232, 17 s. ISBN 978-80-8082-536-2.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1066948/Dolezalova__Hricova_-_clanek.doc


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.