Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

ČERNOCH, Filip, Martin JIRUŠEK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Jan OSIČKA a Tomáš VLČEK. Ropná politika USA: historie a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 196 s. ISBN 978-80-210-6068-5.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1077935/Ropa-USA-text-opr.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.