Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

ADAM, Martin. Syntactic realisations of presentation on the scene in fiction narrative. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica II. Krakow: Wydawnictvo Naukowe UP Krakow, 2012, roč. 117, č. 1, s. 26-34. ISSN 1689-9903.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1081527/Krakow_May_2011_text_version_3_vroiblmz.doc


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.