Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

ŠLAISOVÁ, Radka, Karel BENDA, Petr SZTURZ, Hana PETRÁŠOVÁ a Marek MECHL. Možnosti zobrazování lymfatických uzlin. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 6, č. 6, s. 320-322. ISSN 1802-4475.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1081867/Slaisova-onkol.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.