Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

HANÁK, Jakub. Deliktní odpovědnost obce při nakládání s komunálními odpady. In Odpovědnost v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 208-218. ISBN 978-80-210-6037-1.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1082944/Hanak_-_odpovednost_obce_pri_nakladani_s_odpady_-_R.docx


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.