Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

HRABEC, Roman, Pavel TROJAN, Petr FILIPENSKÝ, Petr ŘEHOŘEK a Petr MALÍK. Raritní komplikace zavedení double J stentu – migrace do pravé síně srdeční. Urologické listy. Ambit Media a.s., 2012, roč. 10, č. 3, s. 56-58. ISSN 1214-2085.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1082969/raritni.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.