Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

SYCHROVÁ, Pavla. Podpora žáků s narušenou komunikační schopností v německé spolkové zemi Baden-Württemberg. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 547-555. ISBN 978-80-210-5941-2.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1083423/sbornik_anotaci_VZ.pdf
  2. https://is.muni.cz/auth/publication/1083423/_Podpora_zaku_s_narusenou_kom._schop._2012_.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.