Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Možnosti sebehodnocení střední odborné školy v oblasti inkluzivního vzdělávání. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1085666/Vadurova_Pancocha_sbornik_2012.docx
  2. https://is.muni.cz/auth/publication/1085666/Vadurova_Pancocha_sbornik_anotaci_VZ_2012.docx


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.