Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

GRENAROVÁ, Renée. Profesní orientace žáků s dyslexií, dysgrafií a dysortografií jako specifickými poruchami učení. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 179-189. ISBN 978-80-7315-236-9.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1085828/mono_friedmann_VZ_2013.pdf
  2. https://is.muni.cz/auth/publication/1085828/Profesni_orientace_zaku_s_dyslexii__dysgrafii_a_dysortografii_jako_SPU_iolmnwas.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.