Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

SZTURZ, Petr, Jitka KYCLOVÁ, Mojmír MOULIS, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk ADAM, Jiří VANÍČEK a Jiří MAYER. Extensive AL Amyloidosis Presenting with Recurrent Liver Hemorrhage and Hemoperitoneum: Case Report and Literature Review. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 26, č. 1, s. 49– 52. ISSN 0862-495X.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1086746/Extensive_AL_Amyloidosis_Presenting_with_Recurrent_Liver_Hemorrhage_and_Hemoperitoneum.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.