Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

PŘIKRYL, Radovan a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Can Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Be Considered Effective Treatment Option for Negative Symptoms of Schizophrenia? Journal of ECT, USA: Lippincott Williams and Wilkins, 2013, roč. 29, č. 1, s. 67-74. ISSN 1095-0680. doi:10.1097/YCT.0b013e318270295f.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1107771/Can_Repetitive.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.