Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

ŠAUR, Josef. Z dějin moskevské samosprávy (Boris N. Čičerin). In Przybylski, Michal; Šaur, Josef. Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 73-82, 10 s. ISBN 978-80-210-6569-7.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/repo/1137501/Specificky-clanek-saur.docx


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.