Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KOTOLOVÁ, Hana, Kateřina HORSKÁ a Jana KUČEROVÁ. Adipose Tissue Endocrine Regulations in Metabolic Syndrome and Appetite. In Julie Bienertová Vašků. Appetite: Regulation, Use of Stimulants and Cultural and Biological Influences. New York: Nova Science Publishers, 2014. s. 97-122, 26 s. Human Anatomy and Physiology. ISBN 978-1-63117-243-4.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1183181/Appetite.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.