Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

VALDHANS, Jiří a David SEHNÁLEK. The 1970 Hague Evidence Convention, The European Union and the 2001 EU Regulation - Interfaces. In van Rhee, Uzelac. Evidence in Contemporary Civil Procedure. Antwerp: Intersentia, 2015. s. 337-362, 26 s. Ius Commune Europaeum. ISBN 978-1-78068-338-6.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1311305/Valdhans_sehnalek_kapitola.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.