Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

RONOVSKÁ, Kateřina a Petr LAVICKÝ. Foundations and trust funds in the Czech Republic after the recodification of Civil Law : a step forward? Trust & Trustees, Oxford University Press, 2015, roč. 21, č. 6, s. 639-644. ISSN 1363-1780. doi:10.1093/tandt/ttv053.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1315303/Trusts___Trustees-2015-Ronovska-639-44-1.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.