Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KROMER, Pavel, Zdeněk MATĚJ, Petr MUSÍLEK, Václav PŘENOSIL a František CVACHOVEC. Neutron-Gamma Classification by Evolutionary Fuzzy Rules and Support Vector Machines. In 2015 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS (SMC 2015): BIG DATA ANALYTICS FOR HUMAN-CENTRIC SYSTEMS. Kowloon: IEEE, 2015. s. 2638-2642. ISBN 978-1-4799-8696-5. doi:10.1109/SMC.2015.461.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1339222/Neutron-Gamma_Classification_by_Evolutionary_Fuzzy_Rules_and_Support_Vector_Machines.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.