Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

POLČÁK, Radim a Dan Jerker B. SVANTESSON. Information Sovereignty - Data Privacy, Sovereign Powers and the Rule of Law. 1. vyd. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017. 268 s. 2017936584. ISBN 978-1-78643-921-5. doi:10.4337/9781786439222.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1390684/Information_Sovereignty.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.