Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

LALINSKÝ, Ondřej, Petr SCHAUER, Zuzana LUČENIČOVÁ a Miroslav KUČERA. Improved cathodoluminescence performance of Mg-doped LuAG:Ce(GdGa) single crystalline films. In the 14th International Conference on Scintillating Materials and their Applications. Chamonix, 2017. s. P3-30.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1398882/Lalinsky_contribution.pdf
  2. https://is.muni.cz/auth/publication/1398882/poster_SCINT2017.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.