Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

VÁCLAVÍK, Ladislav. Franz Hellens: le role du reve dans le fantastique réel hellensien. In O conto : o canone e as margens, Aveiro, 17.-19. květen 2017. 2018.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1411728/Conto2017_livro-resumos.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.