Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

MATĚJKA, Petr a Jan VÁLEK. Je implementace pokročilého systému plánování skutečně výhodou? In 10th Annual International Sceintific Conference - Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2017. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. 3 s. ISBN 978-80-7494-370-6.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1414251/20_Matejka.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.