Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

PIHERA, Vlastimil a Kateřina RONOVSKÁ. Fundační principy a hranice jejich flexibility. K otázce možnosti dodatečných změn podmínek fungování svěřenských fondů a fundací. Právník, Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2018, roč. 157, č. 9, s. 705-722. ISSN 0231-6625.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1435316/20190415095503899.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.