Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

BLAŽEJ, Adam. Psychologie koučování pro trenéry a manažery. První. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 66 s. ISBN 978-80-210-8971-6.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1435336/Psychologie_Koucovani-press.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.