Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

ŠIŠKA, Ladislav. How Strategic Priorities Are Reflected in Features of Strategic Performance Measurement System? Engineering Economics, Kaunas, Litva: Technologija - Kaunas University of Technology, 2018, roč. 29, 5 (2018), s. 591-600. ISSN 1392-2785. doi:10.5755/j01.ee.29.5.17463.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1481919/FINAL_PUBLISHED_17463-68322-1-PB.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.