Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

BEILMANN, Mai, Veronika KALMUS, Jakub MACEK, Alena MACKOVÁ a Jan ŠEREK. Youth in the Kaleidoscope : Civic Participation Types in Estonia and the Czech Republic. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 15, č. 2, s. 11-33. ISSN 1214-813X.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/repo/1483721/Youth_in_the_Kaleidoscope.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.