Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

SMOLKOVÁ, Andrea a Stanislav BALÍK. Personalizace na komunální úrovni : existuje a lze ji v českém prostředí zkoumat? Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2018, roč. 20, č. 2, s. 204-221. ISSN 1212-7817.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1493845/Personalizace_na_komunalni_urovni.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.