Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KOTÁSEK, Josef. Doplňující výklad smlouvy. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2018. 118 s. Editio Scientia. ISBN 978-80-210-9148-1.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1512937/Kotasek_Doplnujici_vyklad_smlouvy_-_web.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.