Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

ČERNÝ, Vladimír. Soudy stanné v Protektorátu Čechy a Morava (1941-1945). In Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XIV. svazek, Soudnictví. Plzeň, Ostrava: Nakladatelství Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2019. s. 611-618, 8 s. ISBN 978-80-7418-302-7.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1526699/Vladimir_Cerny_Soudy_stanne.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.