Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

HOLZER, Jan, Miroslav MAREŠ, Tomáš ŠMÍD, Martin JIRUŠEK, Petra KUCHYŇKOVÁ, Lucie COUFALOVÁ, Libor ŽÍDEK, Tomáš VLČEK, Jiří GAZDA, Josef ŠAUR, Pavel BOČEK a Radomír VLČEK. Czech Security Dilemma : Russia as a Friend or Enemy? 1st ed. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. 235 s. New Security Challenges. ISBN 978-3-030-20545-4. doi:10.1007/978-3-030-20546-1.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1544702/Czech_Security_Dilemma.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.