Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KOTKOVÁ, Petra. Marriage for Transpeople. In DNY PRÁVA 2018 - DAYS OF LAW 2018 Part I. Marriage for all? 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2019. s. 79-89, 10 s. ISBN 978-80-210-9304-1.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1569722/Marriage-for-transpeople.docx


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.