Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

MAREŠ, Miroslav a Tore BJØRGO. Vigilantism against migrants and minorities : Concepts and goals of current research. In Edited by Tore Bjørgo and Miroslav Mareš. Vigilantism against Migrants and Minorities. 1st ed. London: Routledge, Taylor & Francis, 2019. s. 1-30. Routledge studies in fascism and the far right. ISBN 978-1-138-49380-3. doi:10.4324/9780429485619-1.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1592960/vigilantism_against_migrants_and_minorities.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.