Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

POKORNÝ, Tomáš, František ZELENKA, Pavel BROŽ, Jiří BURŠÍK a Milan SVOBODA. Studium soustavy Co-Sb metodou DTA. In Zdeněk Černošek, Jana Holubová, Eva Černošková. 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář - sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 149-152. ISBN 978-80-7560-213-8.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1608564/Kalsem_41_conference_papers_2.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.