Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

HANÁK, Jakub. Oceňování pozemků s vodními díly. In Ing. Michal Křižák, Ing. Roman Mikulec, Ing. Albert Bradáč, Ph.D. Sborník z konference ExFoS 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2020. s. 260-269. ISBN 978-80-214-5829-1.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1609296/Hanak_Ocenovani_pozemku_pod_vodnimi_dily.docx


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.