Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KUNC, Josef, Vlastimil REICHEL a Markéta NOVOTNÁ. Modelling Frequency of Visits to the Shopping Centres as a Part of Consumer´s Preferences: Case Study from the Czech Republic. International Journal of Retail & Distribution Management. Emerald Group Publishing Ltd., 2020, roč. 48, č. 9, s. 985-1002. ISSN 0959-0552. doi:10.1108/IJRDM-04-2019-0130.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1624476/10-1108_IJRDM-04-2019-0130.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.