Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

OŠLEJŠEK, Radek a Tomáš PITNER. Optimization of Cyber Defense Exercises Using Balanced Software Development Methodology. International Journal of Information Technologies and Systems Approach. IGI Global, 2021, roč. 14, č. 1, s. 136-155. ISSN 1935-570X. doi:10.4018/IJITSA.2021010108.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1651536/2021-IJITSA-pptimization-cyber-defense-exercises-using-balanced-software-development-methodology.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.