Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KUDLÁČKOVÁ, Ivana, Jakub HARAŠTA a David WALLACE. Cyber Weapons Review in Situations Below the Threshold of Armed Conflict. In T. Jančárková, L. Lindström, M. Signoretti, I. Tolga, G. Visky. 2020 12th International Conference on Cyber Conflict 20/20 Vision: The Next Decade. Tallinn: NATO CCDCOE Publications, 2020. s. 97-112, 380 s. ISBN 978-9949-9904-7-4.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1657138/CyCon_2020_6_Kudlackova_Wallace_Harasta.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.