Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

BRANDNER, Aleš. Plesnik, L.: Typologická charaktristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny. Ostrava: Ostravská univerzityv 2019.218 s.)ú. Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 30, č. 2, s. 61-64. ISSN 1211-7676.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1663061/PLESNIK.docx


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.