Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

VÍTĚZ, Tomáš, David NOVÁK, Jan LOCHMAN a Monika VÍTĚZOVÁ. Methanogens Diversity during Anaerobic Sewage Sludge Stabilization and the Effect of Temperature. Processes. Basel: MDPI, 2020, roč. 8, č. 7, s. 1-12. ISSN 2227-9717. doi:10.3390/pr8070822.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1669876/processes-08-00822.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.