Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Coping in Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 55-64, 10 s. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/806692/chapter07Coping.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.