Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

OSMAN, Robert. Specifika časoprostorového chování imobilních osob. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 478-482. ISBN 978-80-7368-903-2.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/955400/Specifika_casoprostoroveho_chovani.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.