Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Jak znázornit 2D kmity a Lissajousovy obrazce pomocí 3D projekce. In Renata Holubová. Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. Olomouc, 2011. s. 246-250. ISBN 978-80-244-2894-9.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/964853/Jak_znazornit_2D_kmity_a_Lissajousovy_obrazce_pomoci_3D_projekce_valek_sladek.doc


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.